Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

|Hem | Nyhetsbrev | AD domar | Offentligt tryck |  
         
 

Pronaus

Pronaus är sedan många år verksamt inom det arbetsrättsliga området. Vi tillhandahåller specialtjänster inom hela det privat och offentliga arbetsrättsliga området. De tjänste vi erbjuder är verksamhetsanpassade utbildningar inom områdena anställningsskydd, medbestämmande, diskriminering, arbetsmiljö m.m. Andra tjänster är arbetsrättsliga utredningar, konsultationer och biträde vid olika typer av förhandlingar och processer.

 

 

Sedan år 1999 ger Pronaus ut ett nyhetsbrev i arbetsrätt. Brevet inne-håller kommentarer till nyheter och arbetsrättsliga utredningar, domstols avgörande, EG-rätt m.m. Därtill innehåller brevet en uppdatering av alla domar från Arbetsdomstolen sökbara i fulltextformat.

Ni är välkomna att kontakta oss.